Thursday, June 11, 2009

5 CIRI KEUNGGULAN MOTIVATOR MELAYU MUSLIM TULEN

1. Dia mesti seorang yang jujur. Setiap tindak-tanduknya diukur pada ciri-ciri seorang Muslim yang baik.

2. Dia mestiseorang yang berwibawa serta memiliki ketrampilan yang tersendiri lagi unik.

3. Dia mesti seorang yang berbakat besar dalam banyak bidang, tidak hanya tertahan pada kebolehan akademik semata-mata.

4. Dia telah menempuh pelbagai rentak hidup;bermula dari bawah dan kini telah menjadi seorang yang terbilang.

5. Dia mempunyai formula atau kaedah motivasinya yang tersendiri.