Friday, January 15, 2010

....


"JANGANLAH KAMU MENGIRA BAHAWA ORANG-ORANG YANG GUGUR DI JLN ALLAH ITU MATI, BAHKAN MEREKA HIDUP DISISI TUHANNYA DENGAN MENDAPAT REZEKI , MEREKA DALAM KEADAAN GEMBIRA DISEBABKAN KURNIA ALLAH YG DIBERIKAN-NYA KEPADA MEREKA DAN BERGIRANG HATI TERHADAP ORANG-ORANG YANG MASIH TINGGAL DI BELAKANG YANG BELUM MENYUSUL MEREKA, BAHAWA TIADA KEKHUATIRAN TERHADAP MEREKA DAN TIDAK PULA MEREKA BERSEDIH HATI. MEREKA BERGIRANG HATI DENGAN NIKMAT DAN KURNIA YG BESAR DARI ALLAH DAN BAHAWA ALLAH TIDAK MENYIA-NYIAKAN PAHALA ORG2 BERIMAN" (SURAH ALI-IMRAN :169-171)

Friday, January 8, 2010

Abu Bakar Al-Kattani


" Sorang hamba yang menceraikan dirinya daripada gigitan nafsu,tidak putus putus mengingati Allah SWT, berdiri menegakkan hak Allah dan memandang Allah dalam hatinya. Apabila dia berbicara dia berbicara dengan Allah, apabila dia berdiskusi, dia bediskusi mengenai Allah, dia bergerak dengan perintah Allah. Maka dia adalah dengan Allah, untuk Allah dan bersama dengan Allah"

terima kasih atas nasihat ini....

Sunday, January 3, 2010

ViSi 2010



Menjadi Pahlawan Agama Yang Gagah

menjadikan undang undang Allah sebagai cara hidup....