Friday, June 19, 2009

Kau Seorang Pemimpin....


Pemimpin hebat mendapat inspirasi daripada idea-idea dan kepercayaan yang hebat. Setiap pemimpin memerlukan falsafah yang teguh, disokong oleh kepercayaan yang kukuh yang menjadi pemandu sikap dan tindakan pemimpin tersebut.

Pemimpin DIBENTUK MAHIR bukannya terus DILAHIR
KEMAHUAN umpama pemerintah! Kita dicipta secara fitrah untuk membuat apa yang kita suka.
KEPERCAYAAN adalah asas dalam kepemimpinan. SIKAP membentuk kepercayaan dan KEPERCAYAAN memperkasakan kepimpinan
Sentuh hati dahulu sebelum menuju kepada minda seseorang.
Kuasa memimpin tidak datang bila kita dilahirkan. Ia datang dari dalam diri melalui sikap dan pemikiran yang perlu dibentuk dan dibina.
Anda MEMIMPIN manusia dan MENGURUS benda
Pemimpin hanya jadi EFFEKTIF bila mereka fokus pada KEKUATAN
Kepemimpinan adalah PILIHAN!
Kepemimpinan adalah PENGARUH, bukannya KEDUDUKAN
Kepemimpinan adalah TANGGUNGJAWAB, bukannya KEMULIAAN
Anda perlu kuasai KEMENANGAN DIRI sebelum menguasai KEMENANGAN ORANG LAIN

Kata Maxwell lagi;

Tunjukkan padaku pasukan yang kecewa akan kutunjukkan pemimpin yang lemah
Tunjukkan padaku organisasi yang berfungsi bawah tahap sebenar akan kutunjukkan pemimpin yang lemah
Tunjukkan padaku gerakan dakwah yang ketinggalan akan kutunjukkan pemimpin yang lemah
Tunjukkan padaku pasukan yang kalah berterusan akan kutunjukkan pemimpin yang lemah

Tetapi…

Tunjukkan padaku pasukan yang sentiasa fokus akan kutunjukkan pemimpin yang hebat
Tunjukkan padaku organisasi yang berfungsi pada tahap maksima akan kutunjukkan pemimpin yang hebat
Tunjukkan padaku gerakan dakwah yang proaktif akan kutunjukkan pemimpin yang hebat
Tunjukkan padaku pasukan yang menang akan kutunjukkan pemimpin yang hebat