Friday, January 8, 2010

Abu Bakar Al-Kattani


" Sorang hamba yang menceraikan dirinya daripada gigitan nafsu,tidak putus putus mengingati Allah SWT, berdiri menegakkan hak Allah dan memandang Allah dalam hatinya. Apabila dia berbicara dia berbicara dengan Allah, apabila dia berdiskusi, dia bediskusi mengenai Allah, dia bergerak dengan perintah Allah. Maka dia adalah dengan Allah, untuk Allah dan bersama dengan Allah"

terima kasih atas nasihat ini....