Thursday, October 1, 2009

Indahnya Hidup Bersyariat“ For you to create an Islamic State you must create an Islamic Society first”

“Bermula dengan individu Muslim, Keluarga Muslim, Masyarakat Muslim, Negara Islam sehinggalah kepada Khilafah”

Perkara ini perlu dilaksanakan atau direalistik kan menjadi satu kenyataan yang bukan lagi satu ilusi dari gambaran idelisme ( teori) semata mata.
Bebaskan minda dari cengkaman pandangan( view ) tradisi yang menyatakan perjalanan kehidupan yang normal di anggap kehidupan yang mengongkong diri sendiri.
Bermula dari individu muslim: kefahaman yang jelas tanpa disekat dengan aliran kehidupan yang bercanggah dengan syariat harus dimiliki iaitu kepercayaan( keimanan) yang tinggi kepada Sang Pemberi rezeki untuk mencapai Taqwa ( pelaksanaan agama islam secara syumul).segalanya di dalam " Indahnya Hidur Bersyariat"